boomveer.nl
 

boomveer op daken

 
boomkwekerij-ebben-roof-garden.jpg
 
 

Met dit innovatieve boomveersysteem kunnen bomen worden geplaatst waar dat tot nu toe niet kon. Door het beperkte gewicht wordt het constructief mogelijk om in steden daklandschappen aan te leggen, die op de schaal van de stad, buurt of wijk een concrete bijdrage leveren aan de licht-, lucht- en waterhuishouding, zowel binnen gebouwen als in de buitenruimte. Door de vergroening van daken wordt de koellast verlaagd waardoor het energieverbruik en de CO2 productie worden verlaagd.

Schermafbeelding-2018-08-10-om-12.39.01-1024x330.png
 
 
 

boomveer op maaiveld

 
 
 
Schermafbeelding-2018-08-13-om-15.23.20.png

Doordat buiten de interface geen wortels groeien, ontstaan er geen conflicten met de (ondergrondse) infrastructuur. In de stad kunnen hierdoor óók op het maaiveld hoogwaardige groene inrichtingen én groene verbindingen worden gerealiseerd. De boomveer kan zowel bij een nieuw te realiseren groeninrichting, als in een bestaande groene inrichting worden toegepast. De kwaliteit van het groen in de stad wordt hierdoor op een duurzame wijze verhoogd.

 
 
 

Prototypen

 
 
IMG_0287-1024x680.jpg

In 2015 is een eerste prototype geplaatst op de Green Village bij de TU Delft. Het doel van dit prototype was om te beoordelen of een boom eigenlijk wel kon overleven als hij niet in de bodem (vast) staat. De boom is namelijk letterlijk uit zijn comfort zone gehaald.

De boom is in een kubus op een zodanige wijze opgehangen dat de boom wel stabiliteit ondervindt en ook gevoed kan worden. De boom staat op dit moment nog steeds op de Green Village en doet het prima. De boom (een meerstammige berk) is in 2016 en 2017 goed in het blad gekomen en er is sprake van groei van stamomvang en volume.

In 2018 zijn voor nader onderzoek meerdere prototypen ontwikkeld met verschillende boomtypen.