Bomen helpen bij klimaatadaptatie en –mitigatie in de stad. Tot nu was esthetica de belangrijkste drijfveer voor vergroening. Vanaf nu zijn argumenten als klimaat en verbetering van de directe leef- en werkomgeving leidend. De wereldwijde snelle verstedelijking vraagt slimme technische oplossingen om in de stad op een eenvoudige manier meer bomen toe te passen dan nu mogelijk is.

Bomen worden echter juist steeds vaker uit de stad geweerd omdat zij op straat niveau een probleem zijn voor de (ondergrondse) infrastructuur. En voor toepassing op bestaande daken is een boom veel te zwaar.