Prototype boomveer

innoVIRENS heeft hard gewerkt bij Ebben boomkwekerijen om voor diverse boomtypen een prototype van de boomveer te maken. Deze keer voorzien van meet- en regeltechniek geleverd door HB watertechnologie.

Bomen helpen bij klimaatadaptatie en –mitigatie in de stad. Tot nu was esthetica de belangrijkste drijfveer voor vergroening. Voor nu en de (nabije) toekomst zijn argumenten als klimaat en verbetering van de directe leef- en werkomgeving leidend. De wereldwijde snelle verstedelijking vraagt slimme technische oplossingen om in de stad op een eenvoudige manier meer bomen toe te passen dan nu mogelijk is. Om die reden zijn we bezig met de ontwikkeling van de boomveer. Een boomveer bestaat uit een boom, gevat in een technische interface die géén grond bevat. Het ontbreken van grond levert een forse gewicht– en volume besparing op van respectievelijk 60 – 90%. Bovendien groeien er geen wortels buiten de interface

Paul Miltenburg